โครงการพัฒนา Start Up ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

วัตถุประสงค์ :
บ่มเพาะ Startup ให้เป็นผู้ประกอบการด้านการออกแบบและพัฒนาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ :
- บัณฑิตจบใหม่/ผู้ว่างงาน/บุคคลที่สนใจทั่วไป/ผู้ประกอบการที่ต้องการปรับเปลี่ยนธุรกิจ
- มีแนวคิดที่จะสร้างธุรกิจด้านการออกแบบและพัฒนาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
- มีแนวคิดที่จะพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อผลักดันไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์

 CoRE.CenterOfRoboticExcellence

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ส่งเอกสารใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบ ได้ที่ เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
โทรศัพท์ 038-930100, 038-215-033-39 กด 1 โทรสาร 038-930141-2
อีเมล์ crm_dept@tgi.mail.go.th 
www.tgi.or.th