โครงการพัฒนาบุคลากรด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (SI Warrior)

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาผู้สนใจ หรือบุคลากรในสถานประกอบการ ผู้มีประสบการณ์พื้นฐานด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ให้เป็นผู้มีทักษะด้านการสร้าง ประกอบ ติดตั้ง และบูรณาการระบบอัตโนมัติ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ :

- ผู้สนใจ ที่มีพื้นฐานด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
- บุคลากรในสถานประกอบการ ผู้มีประสบการณ์พื้นฐานด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
- มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นนักสร้างและบูรณาการระบบอัตโนมัติ

 CoRE.CenterOfRoboticExcellence

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ส่งเอกสารใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบ ได้ที่ เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
โทรศัพท์ 038-930100, 038-215-033-39 กด 1 โทรสาร 038-930141-2
อีเมล์ crm_dept@tgi.mail.go.th 
www.tgi.or.th