ขออนุมัติปรับปรุงยอดการยกเว้นอากร/ตัดบัญชีชิ้นส่วน

รายการคำขอปรับปรุงยอดการรับรองยกเว้นอากรนำเข้าชิ้นส่วนอุปกรณ์/การตัดบัญชีชิ้นส่วนอุปกรณ์
x
Drag a column header here to group by that column
ลำดับ 
เลขที่อ้างอิง 
ชื่อสถานประกอบการ 
วันที่ยืนยันการทำรายการ 
สถานะ 
Action
Status
 
No data to display
หมายเหตุ :
: เรียกดูรายละเอียดคำขอ
: แก้ไขรายละเอียดคำขอ
: ลบรายการคำขอขึ้นทะเบียนฯ